Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 23 tháng 10 năm 2017

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 21:29 08/04/2017  

Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2017 – 2020

PHÒNG GD&ĐT  PHÚ VANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH PHÚ

 


Số:     /KH-THVP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


     Vinh Phú, ngày      tháng 03 năm 2017

KẾ HOẠCH

Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2017 – 2020

 

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016- 2020; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 28/4/2016 của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Vang về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016- 2020, Kế hoạch số 411/KH-SGDĐT ngày 27/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2017-2020, Kế hoạch số 144/KH-PGDĐT ngày 14/03/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Vang về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2017- 2020, Trường Tiểu học Vinh Phú xây dựng kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích (TNTT) trẻ em giai đoạn 2017 - 2020 cụ thể như sau:

I. Mục tiêu:

1. Mục tiêu tổng quát

Chủ động triển khai các biện pháp nhằm giảm tỷ lệ trẻ em bị tai nạn, tàn tật, thương tích và tử vong, đặc biệt là tình trạng tử vong do tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông đối với trẻ em trong trường học thông qua việc nâng cao nhận thức của học sinh, cha mẹ học sinh, của cán bộ, giáo viên về phòng chống TNTT.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

- Trường luôn đạt tiêu chuẩn trường học an toàn.

- 90% trở lên học sinh được hướng dẫn và biết kỹ năng phòng, chống TNTT, đặc biệt là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông. Tăng dần tỷ lệ học sinh được học bơi, biết bơi, có kỹ năng tự cứu đuối.

- Phấn đấu đến năm 2020 có bể bơi trong nhà trường.

- Hạn chế đến mức thấp nhất số học sinh bị TNTT, đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông.

II. Các giải pháp:

1. Chi bộ nhà trường tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai và thực hiện kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, trong đó tập trung phòng, chống đuối nước và tai nạn giao thông cho trẻ em; xây dựng mô hình trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em; xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của chi bộ. Nhà trường, các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn lập kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích trẻ em hằng năm và xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch của tổ chức của nhà trường.

2. Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích bằng những hình thức như: Tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu, Website, kênh phát thanh, hội thi, qua các buổi nói chuyện, tọa đàm, các hoạt động sân khấu hóa, trong các giờ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần và các buổi sinh hoạt lớp để tuyên truyền trong toàn thể CBGV và HS về ATGT, về TNTT... Xây dựng phong trào “Đội tuyên truyền nhỏ” trong nhà trường, mỗi lớp học, tuyên truyền đến từng học sinh về nguyên nhân, tác hại và cách phòng, chống TNTTqua các tiết chào cờ, tổ chức hoạt động ngoại khoá…

3. Tổ chức các hoạt động can thiệp giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn, thương tích trong trường học; giáo dục an toàn giao thông, văn hóa giao thông, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông; trang bị các kiến thức, luật pháp và ý thức chấp hành pháp luật, quy định khi tham gia giao thông cho học sinh.

4. Giáo viên lên lớp có thể cải tạo môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích. Tích hợp trong các bài giảng nội dung phòng tránh TNTT để học sinh hiểu.

5. Khắc phục nguy cơ thương tích trong trường học, tập trung ưu tiên các loại thương tích. Các loại thương tích thường gặp như:

- Tai nạn giao thông: Với đối tượng là học sinh tiểu học, ý thức và khả năng nhận biết về sự nguy hiểm khi tham gia giao thông hầu như hình thành ở mức sơ khai. Vì vậy, việc giáo dục chấp hành luật ATGT tránh tai nạn thương tích là rất quan trọng và cấp bách đối với trường. Chính vì vậy, đầu năm học nhà trường phải tổ chức ký cam kết & học tập luật giao thông đối với CBGVNV và học sinh để thực hiện tốt an toàn giao thông. Xung quanh trường phải có hệ thống tường rào, trước trường có cổng chắn chắc chắn và có người quản lý không cho học sinh chơi, đùa ở ngoài đường. Quản lý chặt chẽ học sinh trong giờ học, tuyệt đối không ra khỏi trường. Lắp đặt các biển báo tuyên truyền việc chấp hành giao thông ở trước cổng trường, biện pháp chống ùn tắc giao thông vào giờ đến trường và tan học.

- Ngã do đùa nghịch: GVCN phải có biện pháp đối với học sinh mình, không cho học sinh chơi những trò chơi nguy hiểm tránh ngã từ trên cao xuống… Đường đi trong sân trường được bê tông hoá bằng phẳng, không trơn trượt, mấp mô. Cây cao trong sân trường được chặt tỉa trước mùa mưa bão và quy định không cho học sinh leo trèo trên cây. Ban công cầu thang có tay vịn, lan can chắc chắn. Bàn ghế trong trường được trang bị vững chắc, mặt bàn nhẵn, góc bàn không nhọn, đảm bảo khoảng cách theo quy định.

- Đuối nước: Giáo dục học sinh không nên chơi ở những khu vực quanh ao, hồ, sông… Giếng nước, dụng cụ chứa nước có nắp đậy chắc chắn.

- Bỏng, điện giật, cháy nổ: Các hệ thống nước trong trường học đảm bảo an toàn, thận trọng, không cho học sinh sử dụng những phương tiện về điện khi không có giáo viên tránh trường hợp bị điện giật, có thể gây ra cháy nổ, không sử dụng, cho học sinh đun nấu khi không có sự quản lý của giáo viên, không dùng nước sôi gây ra bỏng đối với học sinh. Có nội quy phòng chống điện giật, cháy nổ, tắt hết các nguồn điện trước khi ra khỏi phòng để tiết kiệm điện và đề phòng chập cháy. Hệ thống điện trong lớp học, các phòng chức năng…đảm bảo quy định an toàn về điện. Trường học có trang thiết bị bình phòng chống cháy đặt nơi an toàn, thuận tiện cho việc sử dụng.

- Ngộ độc: Hạn chế tối đa ăn quà vặt trong nhà trường, giáo dục học sinh nên ăn chín, uống sôi tránh ngộ độc cho bản thân ảnh hưởng đến sức khoẻ và việc học tập. Trong khuôn viên nhà trường không trồng các cây có vỏ, lá, hoa chứa chất độc hại và mùi hôi thối.

- Vật sắt nhọn đâm, cắt: Cấm tuyệt đối không cho học sinh chơi những vật như dùi, vật nhọn, que sắt…

- Đánh nhau, bạo lực: Không chơi những trò đánh nhau, gây gỗ nguy hiểm và mất đoàn kết… Học sinh không được mang các vật sắt, nhọn dao, súng cao su, chất nổ độc hại và các hung khí đến trường.

6. Huy động sự tham gia của toàn thể CBGV trong nhà trường, phụ huynh, học sinh và cộng đồng phát hiện và báo cáo kịp thời các nguy cơ gây tai nạn, thương tích tại trường học. Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, của phụ huynh để phổ cập bơi cho học sinh.

7. Tổ chức các chuyên đề để nâng cao năng lực, nhận thức cho cán bộ giáo viên, học sinh về các nội dung phòng chống tai nạn, thương tích ở trẻ em.

8. Có tủ thuốc và dụng cụ sơ, cấp cứu theo quy định.

9. Có quy định về phát hiện và xử lý tai nạn thương tích ở trường học: Có phương án khắc phục các yếu tố nguy cơ gây tai nạn (nếu có) và phương án dự phòng xử lý tai nạn, thương tích.

III. Kinh phí

Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm theo quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trương; nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác.

IV. Tổ chức thực hiện:

- Thành lập ban chỉ đạo xây dựng trường học an toàn; phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em giai đoạn 2017-2020; kiện toàn ban chỉ đạo khi có sự thay đổi nhân sự.

- Ban chỉ đạo lập kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em hằng năm. Đưa kế hoạch này vào triển khai thực hiện xuyên suốt trong các năm học, đặc biệt trong quá trình trường đã đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ I.

- Giao cho TPT đội, GVCN theo dõi, giám sát, thu thập thông tin về tình hình TNTT trẻ em trong nhà trường; xây dựng hệ thống báo cáo, sổ quản lý theo dõi và tổng hợp phân tích số liệu về tình hình tai nạn thương tích trẻ em báo cáo định kỳ, đáp ứng kịp thời báo cáo đột xuất theo yêu cầu; tổ chức giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em theo định kỳ.

- Cuối mỗi học kỳ, cuối năm học đánh giá quá trình triển khai và kết quả các hoạt động xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích. Cuối năm học hoàn thành hồ sơ nộp về phòng GD&ĐT. Trên cơ sở kế hoạch các tổ, bộ phận xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất trong việc phòng chống tai nạn thương tích hằng năm.

Trên đây là kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2017- 2020 của trường Tiểu học Vinh Phú. Đề nghị các tổ, các bộ phận trong nhà trường nghiêm túc triển khai và thực hiện chế độ báo cáo khi có yêu cầu của nhà trường.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT huyện;

- Các tổ chuyên môn, CBYT;

- Website nhà trường;

- Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Lê Văn Như

 

 

 

 

Tải file 1  

Số lượt xem : 286