Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 23 tháng 07 năm 2018

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 20:16 22/08/2017  

Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2017-2020

ĐẢNG BỘ XÃ VINH PHÚ

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC

NHIỆM KỲ 2017 - 2020

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 


Vinh Phú, ngày ...... tháng 8 năm 2017

 

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA CHI BỘ

việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017

và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 -2020

 

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH PHÚ NHIỆM KỲ 2015-2017

 

Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, dưới sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự nổ lực phấn đấu của tập thể đội ngũ giáo viên, chi bộ nhà trường đã xây dựng thành công trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, công tác kiểm định chất lượng đã hoàn thành đạt mức độ 2, đội ngũ giáo viên nhà trường thực sự đoàn kết, chất lượng dạy và học được nâng lên. Cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

1.1. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Chi bộ đã tập trung chỉ đạo nhà trường thực hiện tốt nội dung chương trình theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông. Trong nhiệm kỳ qua 100% đảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng, học tập quán triệt Nghị quyết và các Chỉ thị của Đảng. Đặc biệt đã tiếp tục tổ chức cho cán bộ Đảng viên học tập và thực hiện Nghị quyết số 29 NQ-TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 và Đề án số 497 ngày 8 tháng 10 năm 2013 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 về việc quy định đánh giá học sinh tiểu học, dạy học theo chương trình Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1. Tiếp tục tổ chức dạy học theo mô hình VNEN từ khối 2 đến khối 5.

Chi bộ đã tập trung chỉ đạo đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.

1.2. Công tác huy động số lượng (đạt chỉ tiêu theo nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2017 đề ra). Cụ thể:

Năm học 2015-2016: Tổng số học sinh 334 em/12 lớp. Tỷ lệ huy động học sinh vào lớp 1: 69/69 đạt 100%. Số lớp 2 buổi/ ngày: 12/12 lớp, số học sinh học 2 buổi/ ngày: 334/334 đạt tỉ lệ 100%.

Công tác phổ cập giáo dục đạt mức độ 3.

Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học đạt 100%.

Năm học 2016-2017: Tổng số học sinh 318 em/12 lớp (số liệu đầu năm). Tỷ lệ huy động học sinh vào lớp 1: 63/63 đạt 100%. Số lớp 2 buổi/ ngày: 12/12 lớp, số học sinh học 2 buổi/ ngày: 318/318 em đạt: 100%.

Công tác phổ cập giáo dục đạt mức độ 3. (vượt chỉ tiêu theo nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2017 đề ra)

Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học đạt 100%.

1.3. Chất lượng

Đạt chỉ tiêu theo nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2017 đề ra cụ thể:

*Học sinh

- Chất lượng học sinh cuối năm học 2015-2016:

Hoàn thành chương trình lớp học: 331/332 tỷ lệ: 99,6%, học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học 1/332 chiếm 0,4%

Năng lực: đạt 332/332 tỷ lệ: 100%

Phẩm chất: đạt 332/332 tỷ lệ: 100%

Khen thưởng: 223/332tỷ lệ: 67,2%

          Hiệu quả đào tạo sau 5 năm: 73/75 đạt 97,3%.

Trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình bậc Tiểu học: 70/73 đạt 95,8%.

- Chất lượng học sinh cuối năm học 2016-2017:

Hoàn thành chương trình lớp học: 317/318 tỷ lệ: 99,68%. Học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học 1/318 chiếm 0,32% ( học sinh khuyết tật)

Năng lực: (xếp loại Tốt và Đạt) 317/318 tỷ lệ: 99,68%

Phẩm chất: (xếp loại Tốt và Đạt) 318/318 tỷ lệ: 100%

*Khen thưởng học sinh cuối năm học:

Học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện: 129/318 em, Tỷ lệ 40,7%.

Học sinh có thành tích vượt trội: 32/318 em, Tỷ lệ 10,1%.

        Học sinh đạt thành tích cao trong các hội thi và hoạt động đội: 49/318 em, Tỷ lệ 15,4%.

        Hiệu quả đào tạo sau 5 năm: 65/66 đạt 98,4%. (tăng 1,1% so với năm trước)

Trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình bậc Tiểu học: 64/66 đạt 96,9%. (tăng 1,1% so với năm trước)

Tham gia hội thi và giao lưu các cấp

Học sinh tham gia giao lưu Olympic các môn học:

Cấp huyện: Có 20 em tham gia. Kết quả: 01Nhất, 01 Nhì, 04 Ba,04 KK.

        Cấp Tỉnh: có 01 em đạt giải Ba môn toán.

Tham gia giao lưu viết chữ đẹp cấp huyện: Có 12 em tham gia giao lưu kết quả: 2 giải Nhì, 6 giải Ba, 2 giải khuyến khích và 2 em được công nhận (tăng 5 em so với năm học trước)

Tham gia giải toán qua mạng: Có 01 em đạt giải Khuyến khích cấp Tỉnh dự thi quốc gia (năm học trước chưa có học sinh thi quốc gia)

Tham gia giao lưu vẽ tranh qua máy tính: Có 01 em đạt giải Nhì cấp Tỉnh ( năm học trước chưa đạt)

       Tham gia hội thi thiết bị dạy học tự làm cấp huyện: có 01 đồ dùng đạt giải Khuyến khích, xếp giải khuyến khích toàn đoàn.

* Giáo viên

Nhiệm kỳ vừa qua có 04 giáo viên tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện được công nhận, trong đó có 01 giáo viên đạt giải Nhất cấp huyện, 01 giáo viên đạt giải Nhất thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Tỉnh. Tham gia thi thiết bị dạy học tự làm đạt giải Nhất cấp huyện. Tập thể nhà trường đạt các thành tích sau:

Năm học 2014-2015: Tập thể Lao động xuất sắc

Năm học 2015-2016: Tập thể Lao động xuất sắc

Năm học 2016-2017: Tập thể Lao động xuất sắc, Bằng khen của UBND Tỉnh,

Công đoàn nhà trường được liên đoàn lao động Tỉnh tặng bằng khen

(đạt và vượt chỉ tiêu theo nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2017 đề ra)

1.4. Công tác xây dựng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức

Trình độ của giáo viên:

Năm học 2015-2016: Có 100% cán bộ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó có 25/27 cán bộ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn (trừ bảo vệ)  chiếm 92,5% (tăng 0,2% so với năm học trước). Cụ thể:  đại học: 22; cao đẳng: 03; trung cấp: 02.

Năm học 2016-2017: Có 100% cán bộ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó có 24/26 cán bộ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn (trừ bảo vệ)  chiếm 92,3% (bằng năm học trước). Cụ thể:  đại học: 21; cao đẳng: 03; trung cấp: 02.

Đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học:

Năm học 2015-2016: Có 100% giáo viên đạt loại khá trở lên, trong đó có 17/22 giáo viên đạt loại xuất sắc chiếm 77,2% theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. (tăng 9,1% so với năm học trước)

Năm học 2016-2017: Có 100% giáo viên đạt loại khá trở lên, trong đó có 18/21 giáo viên đạt loại xuất sắc chiếm 85,7% theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. (tăng 8,5 % so với năm học trước)

  1.5. Công tác kiểm định chất lượng, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

Chi bộ đã chỉ đạo nhà trường hoàn thành công tác kiểm định chất lượng. Đã được tiến hành đánh giá ngoài vào tháng 8/2015 được công nhận mức độ 2. Hiện nay nhà trường tiếp tục xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng để phấn đấu đạt mức độ 3 trong thời gian tới.

Nhà trường đã được UBND Tỉnh công nhận là trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 theo Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 27 tháng 07 năm 2015 (đạt chỉ tiêu theo nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2017 đề ra). Hiện nay, nhà trường tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí để giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và phấn đấu đạt mức độ 2 trong thời gian tới. Cảnh quan môi trường luôn khang trang sạch đẹp. Các tiêu chí trường học thân thiện, học sinh tích cực được giữ vững. Hệ thống cây xanh, bồn hoa thảm cỏ được chăm sóc thường xuyên nên trường lớp luôn xanh, sạch, đẹp và an toàn.

Trên cơ sở đã đạt được thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nhà trường không ngừng quan tâm xây dựng văn hóa trường học như xây dựng tinh thần đoàn kết, xây dựng qui tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường. Lớp học trang trí đẹp, theo chủ điểm hàng tháng và phù hợp với đối tượng học sinh. Phòng học thoáng mát, có đủ ánh sáng, có đủ bàn ghế giáo viên, học sinh và bố trí hợp lý mang tính thẫm mỹ cao. Giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ cơ sở vật chất, không chạy nhảy, viết bẩn lên bàn ghế; bảo quản tốt đồ dùng trong lớp và của nhà trường.

1.6.Công tác xã hội hóa

Trong những năm qua chi bộ đã chỉ đạo nhà trường làm tốt công tác xã hội hóa. Chính vì thế cơ sở vật chất nhà trường được tăng cường mạnh cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học. Cảnh quan môi trường ngày càng xanh sạch đẹp, an toàn được phụ huynh tin yêu ủng hộ. Cụ thể:

Năm học 2015-2016 :

- Đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm mới trong năm: Làm nhà xe giáo viên 22 triệu đồng ( ngân sách hóa giá cơ sở lẻ); phụ huynh tự nguyện hỗ trợ gần 18 triệu đồng để làm nhà xe học sinh , ngân sách dự án VNEN 11 triệu đồng để sơn sửa bàn ghế giáo viên và học sinh). Sơn lại biển hiệu trường, trang trí pano- appic, cầu thang, thư viện xanh, cải tạo sân vườn với tổng kinh phí gần 40 triệu đồng ( ngân sách trường, phụ huynh hỗ trợ ). Sơn lại hệ thống cửa của dãy phòng học 2 tầng cũ gần 17 triệu đồng từ nguồn bán cây.

          - Về trồng cây xanh: Hưởng ứng Tết trồng cây, đoàn viên công đoàn đã ủng hộ 3.722.000 đồng để trồng 06 cây Oska và cây hoa trong sân trường.

Năm học 2016-2017 :

- Đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm mới trong năm: Đã huy động mọi nguồn lực để xây dựng nhà trường, cải tạo cảnh quan môi trường, làm sân chơi bãi tập cho học sinh, mua sắm máy móc, làm thư viện xanh kinh phí hơn 100 triệu đồng.

-Xây dựng thành công mô hình “Thư viện xanh” để phục vụ việc đọc sách ngoài trời cho học sinh, giáo viên và phụ huynh cũng như tăng cường việc dạy học ngoài trời nhằm rèn luyện kỹ năng sống cho các em.

- Về trồng cây xanh: Hưởng ứng Tết trồng cây, đoàn viên công đoàn đã ủng hộ 4.120.000 đồng để trồng cây và hoa trong sân trường.

Ngoài ra, nhà trường đã phối hợp tốt với các ban ngành tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao kỹ năng sống cho học sinh như: hội diễn văn nghệ, tổ chức vui tết trung thu cho học sinh, vẽ tranh, rung chuông vàng chủ đề biến đổi khí hậu, truyền thống dân tộc, các trò chơi dân gian…

2. Công tác xây dựng Đảng

2.1. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4(khóa XI và khóa XII) về xây dựng Đảng

-Thực hiện Chỉ thị 03 và 05 của Bộ Chính trị

Chi bộ đã tổ chức cho toàn thể cán bộ giáo viên học tập Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ  Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4( Khóa XII) của đảng về ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống về “ tự diễn biến, tự chuyển hóa” của cán bộ đảng viên,viên chức. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ; sinh hoạt định kỳ của đơn vị, đoàn thể. Trong quá trình học tập, cùng với các nội dung chuyên đề các tổ chức, đoàn thể đã xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp sát hợp, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt chi bộ đã tổ chức cho các đồng chí đảng viên đăng ký việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể sát với tình hình và vị trí công tác của từng cán bộ, giáo viên.

Chi bộ thường xuyên quan tâm, phát hiện, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức để nhân rộng trong toàn trường. Đã hướng dẫn giáo viên tích hợp, lồng ghép các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào quá trình công tác, bài giảng để giảng dạy cho học sinh.

-Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4(khóa XI và khóa XII)

Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, hằng năm, chi bộ đã tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình được tiến hành từ trên xuống dưới, tập thể kiểm điểm trước, cá nhân kiểm điểm sau. Quá trình kiểm điểm chi bộ cũng là quá trình để mỗi cá nhân tiếp tục bổ sung, hoàn thiện bản kiểm điểm của mình. Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt theo hướng dẫn của Đảng ủy trong đó tập trung vào việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và nâng cao chất lượng dạy học.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng chi bộ đã tổ chức cho cán bộ đảng viên trong nhà trường học tập nghiên cứu nhằm ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Chi bộ đã tổ chức cho toàn thể đảng viên viết bản cam kết để thực hiện.

Trong 3 năm liền chi bộ luôn đạt là chi bộ trong sạch vững mạnh đạt yêu cầu so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra.  Kết quả xếp loại chất lượng đảng viên hằng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ vừa qua có nhiều đồng chí đảng viên được công nhận là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đảng ủy tặng giấy khen.

2.2.Công tác tư tưởng và giáo dục chính trị tư tưởng

Chi bộ đã xác định việc nâng cao đạo đức cách mạng, giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cao năng lực, phẩm chất cho đội ngũ cán bộ giáo viên là nhiệm vụ cần thiết và thường xuyên. Vì vậy, chi bộ đã quán triệt tất cả đảng viên, cán bộ giáo viên tích cực tham gia học tập các Nghị quyết cũng như chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông qua học tập chính trị hè, học tập nghị quyết ở xã hằng năm có 100% các đồng chí đảng viên tham dự (trừ trường hợp ốm đau, nghỉ sinh,…). Mỗi đảng viên đều có ý thức chấp hành tốt, gương mẫu  tu dưỡng rèn luyện đạo đức của đảng viên không vi phạm các quy định của đảng, luôn là tấm gương sáng cho quần chúng, học sinh noi theo.

Xây dựng khối đại đoàn kết là sức mạnh tạo nên mọi thành công vì vậy trong nhiệm kỳ qua tập thể chi bộ, nhà trường kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng cục bộ, không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ, chia bè kết phái.

Chi bộ thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”  chính vì vậy trong nhiệm kỳ vừa qua nhà trường không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, trường lớp ngày càng xanh sạch đẹp.

2.3. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Căn cứ vào kế hoạch hằng năm của Đảng ủy, Nghị quyết của chi bộ, cấp ủy chi bộ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên theo kế hoạch trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc chấp hành điều lệ Đảng theo đúng kế hoạch đề ra. Trong nhiệm kỳ vừa qua chi bộ đã kiểm tra 6 đồng chí, giám sát 5 đồng chí (đạt chỉ tiêu theo nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2017 đề ra). Trong quá trình kiểm tra, giám sát chi bộ chưa phát hiện đảng viên vi phạm.

Phổ biến học tập quy định những điều đảng viên không được làm, bảo đảm tập trung dân chủ, không phát ngôn bừa bãi, luôn luôn đấu tranh phê và tự phê tạo động lực để xây dựng chi bộ ngày một vững mạnh. Ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, nâng cao phẩm chức đạo đức trong sáng của người đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Chi bộ đã kịp thời khuyến khích, động viên những đảng viên có thành tích trong công tác, tạo điều kiện cho mỗi đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chính vì thế trong nhiệm kỳ qua không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo trong đơn vị hay vượt cấp.

2.4.Công tác phát triển đảng viên

Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 kết nạp 2-3 đồng chí vào đảng. Năm 2017 chi bộ đã kết nạp được 2 đảng viên (Đồng chí: Nguyễn Minh Trí, Trương Thị Ngọc Phú) ( đạt chỉ tiêu theo nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2017 đề ra)

2.4. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Chi bộ đã làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến an ninh chính trị đặc biệt là các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn trong năm; thời điểm trước, trong và sau Đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; đấu tranh, ngăn chặn kịp thời tình trạng thiếu dân chủ, mất dân chủ hoặc lợi dụng dân chủ, bè phái gây mất đoàn kết nội bộ.

Công tác rà soát, kiểm tra hồ sơ đảng viên và hồ sơ cán bộ, rà soát chính trị nội bộ, thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ phục vụ công tác kết nạp đảng viên, đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ nguồn được thực hiện thường xuyên nghiêm túc, có chất lượng.

3. Công tác xây dựng các đoàn thể trong nhà trường và thực hiện quy chế dân chủ

3.1. Công đoàn

Công đoàn nhà trường đã tạo được mối đoàn kết nội bộ, thực sự là cầu nối giữa đoàn viên với Ban giám hiệu nhà trường nhằm không ngừng thúc đẩy hoạt động chuyên môn.

Năm học: 2015-2016 được LĐLĐ huyện khen

Năm học: 2016-2017 được LĐLĐ Tỉnh khen

          Có nhiều đoàn viên được công đoàn ngành giáo dục tặng danh hiệu giỏi việc trường, đảm việc nhà.

3.2. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Do không đủ số lượng đoàn viên nên không thành lập chi đoàn được.

3.3. Đội TNTP Hồ Chí Minh

Hoạt động đội của nhà trường đã đi vào nền nếp, các lớp đã thực hiện tốt công trình măng non mà liên đội đã đề ra. Học sinh có ý thức giữ gìn trường, lớp sạch đẹp. nhiều năm liền được công nhận là liên đội mạnh cấp huyện.

3.4. Thực hiện quy chế dân chủ

Căn cứ Công văn số 386/PGDĐT ngày  18  tháng  06  năm 2015 của Phòng GD&ĐT Phú Vang về việc triển khai Nghị định số 04/2015-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 01 năm 2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thay thế Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 8/9/1998 của Chính phủ về ban hành Quy chế  thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà trường đã ban hành Quyết dịnh kèm theo quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường được niêm yết tại phòng hội đồng và đăng tải trên trang web để giáo viên thực hiện.

Mọi khoản thu, chi trong nhà trường đều được công khai minh bạch. Trong nhiệm kỳ vừa qua nhà trường không có đơn thư khiếu tố, khiếu nại.

Chi bộ cũng đã xây dựng quy chế hoạt động. Tất cả các cán bộ đảng viên đảm bảo dân chủ kỷ cương, thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong cơ quan thông qua xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường học.

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên.

Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng và hiệu quả chưa cao, còn chung chung, chưa tập trung phân tích, đánh giá kỹ từng đảng viên.

Chi bộ chỉ đạo hoạt động giao lưu và tổ chức hội thi các cấp đạt nhiều kết quả cao nhưng chưa toàn diện nhất là vấn đề giải toán, tiếng anh qua mạng.

Công tác phát triển đảng viên của chi bộ còn chậm.

III. NGUYÊN NHÂN TỒN TẠI HẠN CHẾ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

          1.Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

1.1. Nguyên nhân khách quan:

Điều kiện kinh tế địa phương còn gặp nhiều khó khăn, phụ huynh phải lo cho cuộc sống mưu sinh nên phần nào hạn chế việc lo cho con cái học hành.

Đa số phụ huynh chưa có máy tính kết nối internet nên việc giải Toán, tiếng Anh qua mạng còn gặp nhiều khó khăn vì thời gian ở trường cũng hạn chế.  

Công tác phát triển đảng của chi bộ còn chậm do một số giáo viên lí lịch không được tốt.

1.2.Nguyên nhân chủ quan:

Cấp ủy chi bộ tập trung chú trọng vào hoạt động chuyên môn của nhà trường nên việc giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên thiếu thường xuyên cũng như công tác kiểm tra, giám sát chưa được chú trọng.

Một số giáo viên chưa chú trọng chất lượng mũi nhọn, chưa tìm tòi đầu tư chiều sâu chuyên môn cũng như đổi mới phương pháp dạy học.

Công tác kiểm tra đôn đúc thực hiện Nghị quyết chi bộ, kế hoạch nhà trường chưa thường xuyên và thiếu toàn diện.

Việc sinh hoạt tại địa bàn nơi cư trú của một số đảng viên, giáo viên chưa được thường xuyên.

2. Bài học kinh nghiệm

1. Làm tốt công tác quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, đường lối, chính sách của Nhà nước đến tận đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ. Xây dựng kế hoạch thực hiện của chi bộ sát với tình hình thực tế của đơn vị dựa trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên, đặc biệt là kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4( Khóa XII) của đảng về ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống về “ tự diễn biến, tự chuyển hóa” của cán bộ đảng viên,viên chức.

2. Làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, chính quyền địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh và các tầng lớp nhân dân để đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục. Triển khai thực hiện kế hoạch triệt để có sự giám sát, theo dõi, kiểm tra, đánh giá của chi bộ.

3. Hàng tháng sinh hoạt thường kỳ đánh giá, nhận xét những ưu, khuyết điểm, tồn tại để kịp thời khắc phục, bổ sung những hạn chế, thiếu sót. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị, xây dựng tốt mối đoàn kết trong nội bộ, phát huy quyền làm chủ của mỗi người. Không ngừng phát động phong trào thi đua trong đơn vị về thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua. Động viên kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích trong các hoạt động. Nghiêm khắc phê bình, kiểm điểm đảng viên vi phạm điều lệ Đảng. Hàng kỳ phân loại đảng viên một cách công bằng, khách quan công khai.

4. Phải xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ giữa chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ tập thể, thực hiện công khai, dân chủ trong mọi hoạt động. Phát huy sức mạnh tập thể, tính năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ giáo viên, tính chủ động của các tổ chức quần chúng trong xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát thực hiện kế hoạch.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

NHIỆM KỲ 2017 – 2020

  Thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ Trường Tiểu học Vinh Phú vẫn còn không ít khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ dạy và học. Chất lượng đội ngũ giáo viên chưa được đồng đều, nhiều giáo viên lớn tuổi nên việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học còn hạn chế. Cảnh quan môi trường cần quan tâm đầu tư nhiều. Song, chúng ta có nhiều thuận lợi cơ bản đó là trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, công tác kiểm định chất lượng đạt mức độ 2, chất lượng đại trà được nâng lên, chất lượng mũi nhọn có chiều hướng phát triển, đội ngũ giáo viên đoàn kết. Ngoài ra, chi bộ nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành đó là động lực thúc đẩy để chúng ta thực hiện tốt nhiệm vụ.

  Từ những thuận lợi và khó khăn trên, Chi bộ đề ra phương hướng, nhiệm vụ các chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 2017-2020 cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU

1. Phương hướng, mục tiêu chung

Nhiệm kỳ 2017- 2020, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Tỉnh Đảng bộ lần thứ XV; Nghị quyết Huyện Đảng bộ lần XIV;Nghị quyết Đảng bộ xã Vinh Phú nhiệm kỳ 2015-2020.Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Chi bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng đến tận đảng viên và cán bộ giáo viên trong đơn vị. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho mọi đảng viên thấm nhuần chủ nghĩa Mác-lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ  Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4( Khóa XII) của đảng về ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống về “ tự diễn biến, tự chuyển hóa” của cán bộ đảng viên,viên chức.

Tiếp tục đổi mới công tác quản lí, chỉ đạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí; chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên; chú trọng giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh; đổi mới phương pháp dạy học; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; duy trì trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và phấn đấu hoàn thiện dần các tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn mức độ 2 và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Tiếp tục thực hiện Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 về việc quy định đánh giá học sinh tiểu học; dạy học theo chương trình Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1, tiếp tục dạy học theo mô hình VNEN từ khối 2 đến khối 5 và đón đầu thay sách giáo khoa theo chương trình phổ thông tổng thể.

Tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển đảng viên và tiếp tục xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Tiếp tục xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ giữa chi bộ, nhà trường và các tổ chức quần chúng. Xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong nhà trường, phát huy quyền làm chủ tập thể, thực hiện công khai hoá, dân chủ hoá huy động tối đa sức mạnh tổng hợp để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

          Tiếp tục phát huy tính năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ giáo viên, tính chủ động của các tổ chức quần chúng trong xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động.

          Chi bộ cần Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát thực hiện kế hoạch. Tổ chức thi đua, khen thưởng kịp thời.

2. Mục tiêu cụ thể

  1.100% cán bộ đảng viên thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ  Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4( Khóa XII) của đảng về ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống về “ tự diễn biến, tự chuyển hóa” của cán bộ đảng viên,viên chức.

2. Huy động 100% học sinh vào lớp 1, không có học sinh bỏ học giữa chừng.

3. Duy trì phổ cập GDTH mức độ 3.

4. Cơ sở vật chất:

+ Phấn đấu xây mới thư viện tiên tiến, 200 mét tường rào còn lại.

+ Phấn đấu làm sân bóng đá cho học sinh.

5. Chất lượng (theo TT 22)

Hoàn thành chương trình lớp học tỷ lệ trên 99%.

Năng lực: (xếp loại Tốt và Đạt) tỷ lệ: 100%

Phẩm chất: (xếp loại Tốt và Đạt) tỷ lệ: 100%

Trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình bậc Tiểu học trên 95%.

Hiệu quả đào tạo sau 5 năm trên tỷ lệ 90%

Hằng năm có học sinh đạt giải cấp huyện, tỉnh

100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học

Khen thưởng hằng năm: tỷ lệ: 65-70%

6. Giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

7. Phấn đấu 100% giáo viên đạt trình độ vượt chuẩn, trong đó trên 70% đạt trình độ đại học, có 50% giáo viên dạy giỏi cấp Huyện, 15% giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh.

Có 100% giáo viên đạt loại khá trở lên, trong đó có trên 70% giáo viên đạt loại xuất sắc theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

8. Giữ vững danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”, “tập thể Lao động Xuất sắc”

9. Phấn đấu phát triển từ 1-2 đảng viên.

10. Hằng năm có 100% đảng viên hoàn thành Tốt và hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ.

11. Trong nhiệm kỳ tiến hành kiểm tra 6 đồng chí, giám sát 6 đồng chí.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị

Chi bộ tập trung chỉ đạo nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ các năm học, bám sát hướng dẫn nhiệm vụ của Bộ, các công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở, Phòng GD&ĐT huyện Phú Vang.

Thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 về việc quy định đánh giá học sinh tiểu học và tổ chức dạy học theo chương trình Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1.

Tăng cường công tác chỉ đạo cho giáo viên tự làm đồ dùng dạy học đảm bảo 100% tiết dạy có đồ dùng dạy học.

Chỉ đạo giáo viên tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học lấy hoạt động học tập của học sinh làm trung tâm nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh. Đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ trường học để nâng cao chất lượng mũi nhọn.

Tập trung công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. Tạo điều kiện cho giáo viên có trình độ cao đẳng tiếp tục nâng chuẩn lên đại học. Thực hiện tốt “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” cho học sinh noi theo.

Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo. Chú trọng phân quyền và tăng cường trách nhiệm cho giáo viên trong mọi hoạt động chung của chuyên môn, nhà trường.

Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra nội bộ trong việc thực hiện quy chế chuyên môn, chất lượng dạy học.

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trường học, quy chế chuyên môn, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, quy định đạo đức nhà giáo. Thực hiện công khai hoá, dân chủ hoá, phát huy quyền làm chủ tập thể của giáo viên và học sinh.

2. Công tác xây dựng Đảng

2.1.Giáo dục tư tưởng chính trị

Tiếp tục tuyên truyền giáo dục và nâng cao nhận thức về kiên định chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Kịp thời và chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn những quan điểm sai lệch, mơ hồ, mất cảnh giác. Tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đến toàn thể cán bộ giáo viên trong nhà trường và thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết đại hội đã đề ra.

Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng, của ngành. Nâng cao bản lĩnh chính trị, chống tư tưởng bảo thủ, xa rời quần chúng. Kịp thời uốn nắn những lệch lạc về nhận thức, xử lí nghiêm những hành vi cố ý làm sai lệch sự thật. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng.

Chỉ đạo cán bộ giáo viên nhà trường tiếp tục thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng việc ký cam kết thực hiện, kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết tháng, kỳ và năm.

2.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, quản lý, phát triển đảng viên

Tham gia học tập đầy đủ các đợt học tập chính trị, chuyên đề do Đảng bộ và ngành tổ chức, tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập các lớp bồi dưỡng chính trị, học đại học, cao đẳng để không ngừng nâng cao nhận thực về đường lối của Đảng và năng lực chuyên môn. Tăng cường công tác giáo dục phẩm chất, đạo đức, lối sống cho mọi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. Đảm bảo nền nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ, nêu cao tinh thần phê và tự phê trong chi bộ đảm bảo tính dân chủ công khai. Làm tốt công tác phân loại tổ chức cơ sở Đảng và phân loại đảng viên hàng năm một cách nghiêm túc đúng với điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên.

Làm tốt công tác phát triển Đảng viên cả về số lượng và chất lượng, phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 1-2 đảng viên.

Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo của cấp ủy, thực hiện nghiêm túc điều lệ Đảng. Thực hiện đảm bảo ngày, giờ công lao động, đau ốm, thai sản, nghỉ chăm sóc con ốm đau,… hưởng lương theo chế độ Bảo hiểm, nghỉ không lý do không hưởng lương.

Luôn luôn gần gũi quần chúng và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tôn trọng ý thức tổ chức, kỷ luật của Đảng, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong mọi lĩnh vực công tác. Luôn lắng nghe và tiếp thu ý kiến của quần chúng để kịp thời bổ sung thiếu sót trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo.

Đảm bảo chế độ sinh hoạt thường kỳ chi bộ 1lần/tháng.

Kịp thời động viên, khuyến khích những đảng viên có thành tích trong công tác. Mỗi đảng viên có trách nhiệm đóng đảng phí đầy đủ, kịp thời đúng quy định.

2.3. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Tiếp tục nâng cao nhận thức cho đảng viên trong công tác kiểm tra, giám sát. Nhận thức rõ công tác kiểm tra, giám sát để tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng. Kịp thời ngăn chặn, uốn nắn, khắc phục không để đảng viên vi phạm kỷ luật.

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết, thực hiện đúng điều lệ Đảng và 19 điều đảng viên không được làm, các quy định của cấp trên và việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong nhà trường. Kiên quyết xử lý kỷ luật những đảng viên vi phạm điều lệ Đảng.

3. Công tác xã hội hóa giáo dục

Chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục. Nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện, quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu, chiến lược phát triển giáo dục. Xây dựng cơ sở vật chất trường học theo đúng quy hoạch trường, lớp giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến 2030.

Xây dựng kế hoạch sát đúng với điều kiện thực tiễn, phát huy trách nhiệm của Ban đại diện cha mẹ học sinh, tăng cường công tác thực hiện quy chế dân chủ, vận động nhân dân tham gia vào công tác giáo dục. Phối hợp tốt mối quan hệ giữa Nhà trường-Gia đình-Xã hội về việc đánh giá chất lượng giáo dục.

Chi bộ tham mưu, phối hợp với các cấp, hội khuyến học xã thực hiện tốt phong trào khuyến học, khuyến tài, làm tốt công tác xây dựng chi hội khuyến học ở địa phương để thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết về công tác khuyến học đưa phong trào ngày càng đi lên.

Tiếp tục xây dựng môi trường xanh sạch đẹp, tăng cường trồng thêm một số cây cối, có kế hoạch làm vệ sinh, chăm sóc, bảo vệ cây xanh. Giáo dục hành vi và thói quen bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp cho học sinh đồng thời xem đây là trách nhiệm chung đối với tất cả cán bộ giáo viên học sinh trong trường.

Tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể, các tổ chức xã hội để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng trường lớp ngày càng xanh sạch đẹp. Vận động các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm trong và ngoài nhà trường để tăng cường cơ sở vật chất trường học, quan tâm giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

4. Về lãnh đạo hoạt động đoàn thể

4.1. Đối với công đoàn

Chỉ đạo đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 phát huy vai trò ban chấp hành Công đoàn trong công tác vận động giáo dục quần chúng.

Thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ đoàn viên. Thường xuyên bồi dưỡng, giáo dục nâng cao nhận thức, phẩm chất chính trị, tinh thần xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết. Công đoàn thực sự là tổ ấm, chỗ dựa của cán bộ giáo viên khi gặp hoạn nạn khó khăn.

Chỉ đạo công đoàn thực hiện tốt công tác thăm hỏi động viên những đoàn viên đau ốm, hoạn nạn và có hoàn cảnh khó khăn, phát động phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, tổ chức giao lưu, tọa đàm nhân ngày lễ 8/3, 20/10, 20/11, .... với nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ đoàn viên.

4.2. Đối với Đội TNTP Hồ Chí Minh

Thường xuyên chăm lo cho các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động ngoài giờ lên lớp vui tươi bổ ích. Tạo được sự hấp dẫn để thu hút học sinh say mê học tập. Tổ chức sinh hoạt đội định kì theo chủ đề, chủ điểm, tập trung nội dung sinh hoạt trọng tâm, hiệu quả, xây dựng kế hoạch nhỏ, thực hiện phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tổ chức học sinh thi đua học tập và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

5. Tổ chức thực hiện

          Căn cứ vào những nhiệm vụ trọng tâm mà đại hội đã thông qua, Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường, Ban chấp hành Công đoàn sớm cụ thể hoá những nội dung nhiệm vụ, triển khai chỉ đạo thực hiện kịp thời có hiệu quả.

          Tổ chức quán triệt đến cán bộ giáo viên, nhân viên về phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

Nhiệm kỳ năm 2017- 2020 đang đứng trước những thách thức và nhiệm vụ hết sức nặng nề, sự nghiệp giáo dục ngày càng có nhiều yêu cầu và đòi hỏi cao hơn. Vì vậy, mỗi đảng viên trong chi bộ cần phát huy vai trò trách nhiệm của mình để chung sức, chung lòng xây dựng chi bộ và nhà trường ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Trên đây là báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ trường Tiểu học Vinh Phú nhiệm kỳ 2017- 2020. Chi bộ quyết tâm, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ để xây dựng nhà trường ngày càng “Xanh- sạch- đẹp- Kỷ cương- Chất lượng” góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới đưa Đảng bộ xã Vinh Phú ngày càng lớn mạnh.

 

Nơi nhận:

-Đảng ủy xã (b/c);

-Chi bộ;

-Lưu CB.

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

 

 

Lê Văn Như

 

Số lượt xem : 181