Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 12 tháng 02 năm 2016

 » Bồi dưỡng thường xuyên

Bồi dưỡng thường xuyên

Cập nhật lúc : 16:57 01/04/2014  

Tự học bồi dưỡng thường xuyên
Tóm lược từ Modun 12 đến Modun 16

 Tải file

Số lượt xem : 10327

Các tin khác