Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 31 tháng 03 năm 2015

 » Bồi dưỡng thường xuyên

Bồi dưỡng thường xuyên

Cập nhật lúc : 16:57 01/04/2014  

Tự học bồi dưỡng thường xuyên
Tóm lược từ Modun 12 đến Modun 16

 Tải file

Số lượt xem : 7234

Các tin khác