Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 28 tháng 10 năm 2016

 » Bồi dưỡng thường xuyên

Bồi dưỡng thường xuyên

Cập nhật lúc : 15:38 20/03/2014  

TH13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

Tải file

Số lượt xem : 4627

Các tin khác