Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 26 tháng 03 năm 2017

 » Bồi dưỡng thường xuyên

Bồi dưỡng thường xuyên

Cập nhật lúc : 15:38 20/03/2014  

TH13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

Tải file

Số lượt xem : 4934

Các tin khác