Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 27 tháng 09 năm 2016

 » Bồi dưỡng thường xuyên

Bồi dưỡng thường xuyên

Cập nhật lúc : 15:37 20/03/2014  

TH12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học

Tải file

Số lượt xem : 6056

Các tin khác