Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 23 tháng 08 năm 2014

 » Bồi dưỡng thường xuyên

Bồi dưỡng thường xuyên

Cập nhật lúc : 15:37 20/03/2014  

TH12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học

Tải file

Số lượt xem : 2292